Radio dalarna

Radio Dalarna

I det natursköna landskapet i Dalarna, Sveriges hjärta, har Radio Dalarna varit en oumbärlig del av samhället i över ett halvt sekel. Med en historia som sträcker sig tillbaka till 1961 har denna radiostation inte bara fungerat som en röst för regionen utan också som en viktig kulturbärare och en plattform för lokala talanger och händelser.

Radio Dalarna har alltid varit mer än bara en sändningskanal. Den har varit en följeslagare för invånarna i Dalarna, en spegel som reflekterar deras liv, kultur och traditioner. Genom åren har stationen utvecklats och anpassats till att möta de föränderliga behoven hos sin lyssnarskara, samtidigt som den har behållit sitt fokus på att vara en lokal anknytning för samhället.

En av de mest betydelsefulla aspekterna av Radio Dalarna är dess engagemang för att främja den lokala kulturen. Genom att erbjuda plats för lokala artister, musiker, författare och andra konstnärliga talanger har stationen spelat en avgörande roll i att lyfta fram och bevara Dalarnas unika kulturarv. Genom att sända lokala evenemang, festivaler och konserter har Radio Dalarna gett röst åt den rika mångfalden av kulturella uttryck som präglar regionen.

Men Radio Dalarna handlar inte bara om kultur. Den har också varit en viktig informationskälla och en plattform för att diskutera aktuella frågor och händelser som påverkar invånarna i Dalarna. Genom sina nyhetssändningar, debatter och samhällsprogram har stationen främjat öppenhet, dialog och demokratiskt deltagande i regionen.

Under årens lopp har Radio Dalarna genomgått betydande teknologiska förändringar och anpassningar för att möta det moderna medielandskapets utmaningar. Från de tidiga dagarna av AM-radio till dagens digitala sändningar och online-närvaro har stationen fortsatt att vara en pålitlig och relevant röst för Dalarna.

Men trots alla förändringar och utvecklingar har Radio Dalarna behållit sin kärna av lokal förankring och samhällsengagemang. Genom att fortsätta att lyssna på sina lyssnare och anpassa sig till deras behov och önskemål fortsätter Radio Dalarna att vara en oumbärlig del av Dalarnas kulturella och samhälleliga landskap.

I en tid där medielandskapet är under ständig förändring och globaliseringen kan hota den lokala identiteten är Radio Dalarna ett lysande exempel på hur lokal radio fortfarande kan spela en avgörande roll i att upprätthålla och stärka samhällssammanhållningen. Genom att fortsätta att vara en röst för Dalarna fortsätter Radio Dalarna att skriva nästa kapitel i sin rika historia och bidra till att forma regionens framtid.

P4 dalarna

P4 Dalarna är den lokala radiostationen för Dalarnas län och är en del av Sveriges Radio. Redaktionen är belägen på Engelbrektsgatan 27–29 i Falun, vilket är centralt beläget för att kunna betjäna hela regionen på ett effektivt sätt. Placeringen i Falun ger redaktionen närhet till olika delar av länet och möjliggör enkel tillgång till nyheter, evenemang och andra lokala händelser som är av intresse för lyssnarna. Genom att ha redaktionen i en central plats i Dalarna kan P4 Dalarna effektivt bevaka och rapportera om det som är viktigt för invånarna i länet och förbli en stark och trovärdig röst i samhället.

Frekvenser P4 Dalarna

Här är frekvenserna för Sveriges Radio Dalarna (P4 Dalarna) som sänds över Dalarnas län:

 1. Borlänge: 101,3 MHz
 2. Falun: 100,2 MHz
 3. Mora: 101,0 MHz
 4. Transtrand: 100,2 MHz
 5. Rörbäcksnäs: 103,3 MHz
 6. Tandådalen: 106,0 MHz
 7. Gördalen: 100,5 MHz
 8. Särna: 101,9 MHz
 9. Malung: 95,9 MHz
 10. Idre: 100,1 MHz
 11. Drevdagen: 103,4 MHz
 12. Grövelsjön: 102,7 MHz

Dessa frekvenser möjliggör att lyssnare från olika delar av Dalarnas län kan ta del av P4 Dalarnas program och innehåll.